10/06/2016  וט-חולים באבו גוש

22/06/2016  במרפאת  ד"ר קובי שחר בהוד השרון